Här finns dokument att ladda ner.

Miljövarudeklaration Fylls i av maskinleverantören och biläggs vid leverans av maskinen. 
Miljövarudeklaration (Environmental Product Declaration) på engelska.

Handledning för TLP10

Standardisering av snabbfästen (utgåva juni 2011)

Funktioner i förarreglage för grävmaskiner (första utgåva, april 2013)

Säkra Maskiner (version 4)

Brandskyddsprotokoll finns att hämta här

Information om Brandskyddsutbildning, kurser, godkända besiktningsföretag för brandskyddskontroll etc. hittar ni på Trafikförsäkringsföreningens hemsida. Klicka här för att komma dit.