Maskinlista

Maskinklassningen är ett generellt och varumärkesneutralt mått på maskinmodellers kapacitet och ska fungera som ett hjälpmedel för bland annat upphandlare och entreprenörer att välja rätt maskin till ett uppdrag.

De enskilda maskinmodellerna har erhållit en specifik klassbeteckning vilken är en rekommendation för modellen i svenskt standardutförande. En specifik maskinmodell kan endast kan tillhöra en klass i systemet. Klassningssystemet hittar ni här: Klassningssystem

Klassningslistan har utarbetats gemensamt av ML och Maskinentreprenörerna. Mer info hittas även på www.me.se

Ni som är generalagenter eller tillverkare lägger själva in era maskinmodeller i listan via medlemssidorna på vår hemsida.  Efter inloggning väljer ni ”Maskiner” och lägger till om det saknas någon modell.

Hör av er till oss på ML om ni vill ha en lista över samtliga maskiner som är inlagda i systemet.

SÖK EFTER MASKIN HÄR

Tillverkare

Avgasklassning

Maskinklass

Sök