Maskinlista

Maskinklassningen är ett generellt och varumärkesneutralt mått på maskinmodellers kapacitet och ska fungera som ett hjälpmedel för bland annat upphandlare och entreprenörer att välja rätt maskin till ett uppdrag.

De enskilda maskinmodellerna har erhållit en specifik klassbeteckning vilken är en rekommendation för modellen i svenskt standardutförande. En specifik maskinmodell kan endast kan tillhöra en klass i systemet.

Klassningslistan har utarbetats gemensamt av ML och Maskinentreprenörerna. Mer info om klassningssystemet hittas även på www.me.se

Ni som är generalagenter eller tillverkare lägger själva in era maskinmodeller i listan via medlemssidorna på vår hemsida.  Efter inlogging väljer ni ”Maskiner” och lägger till om det saknas någon modell.

SÖK EFTER MASKIN HÄR

Tillverkare

Avgasklassning

Maskinklass

Sök