Vid årsskiftet trädde en del nya lagar och förordningar i kraft. Nedan hittar ni ett urval av de viktigare förändringarna.  Schablonbeloppet för arbetsresor med egen bil höjs från 18,50 kr till 25kr per mil. Anställda har rätt att jobba kvar tills man fyller 69 år Personer över 65 år som arbetar...
Pressmeddelande den 15 december 2022 från EU-kommissionen EU-kommissionen välkomnar den politiska överenskommelsen mellan Europaparlamentet och Europeiska unionens råd om en ny maskinförordning. Genom den nya förordningen revideras det gamla maskindirektivet, och reglerna anpassas till nya risker...
MaskinLeverantörernas skogsmaskinsektion presenterar den helt nya internationella mötesplatsen för det professionella storskaliga skogsbruket.  Välkommen till Swedish Forestry Expo, 1-3 juni 2023, Solvalla, Stockholm läs mer på www.forestryexpo.se  
Från den 1 september 2022 hittar ni MaskinLeverantörernas kansli på Drottninggatan 32 i Stockholm. Vår nya post- och besöksadress är: MaskinLeverantörerna c/o iOffice Drottninggatan 32 111 51 Stockholm    
De allmänna bestämmelserna för leveranser av truckar/materialhantering har uppdaterats under våren och försommaren 2022. De nya villkoren Truck 22 bör användas från 1 juli 2022 och ersätter då Truck 09.  Truck 22 villkoren hittar ni här: TRUCK 22  

Pages