Den 1 januari 2019 blev Steg V obligatoriskt för  mobila maskiner som släpps ut på marknaden om de ingår i kategorierna under 56 kW eller över 130 kW. Den 1 januari 2020 blev Steg V obligatoriskt även för motorer mellan 56kW och 130kW.  Pga covid-19 pandemin har övergångsperioden för utsläppande på...
Regeringen har (den 20 oktober 2021) beslutat att införa en tillfällig lag om skattereduktion på 3,9 % av anskaffningsvärdet för investeringar i inventarier som införskaffats under kalenderåret 2021. Detta som ett incitament för företag att tidigarelägga och öka sina investeringar pga att...
MaskinLeverantörernas mässa för storskaligt skogsbruk Swedish Forestry Expo flyttas fram till juni 2023. Swedish Forestry Expo skulle ursprungligen ha genomförts på Solvalla i juni 2021, men flyttas nu fram med anledning av coronaviruspanemin. Nytt datum för mässan 1-3 juni 2023.  
Vid halvårsskiftet 2021 trädde en del nya lagar och förordningar i kraft. Nedan ett urval av dessa:    Riktlinjerna för pensionsåldern höjs till 67 år från 2027. Justerad beräkning av bilförmån  Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställde Krav på förarbevis för...
Branschens etablerade leveransvillkor för bl.a. entreprenadmaskiner, redskap och tillbehör Maskin 03 har under våren setts över och blivit uppdaterade. De nya villkoren MASKIN 21 kan börja användas från 1 juli 2021.  På det stora hela är det mest redaktionella förändringar som har skett. Språket...

Pages