Projekt på gång inom ML

Branschstandard för säker hantering av eldrivna arbetsmaskiner
Idag finns det inga gemensamma riktlinjer inom maskinbranschen för säker hantering av eldrivna mobila arbetsmaskiner.
I takt med att det blir vanligare med denna teknologi har MaskinLeverantörerna tagit initiativet att tillsammans med sina medlemmar att utveckla en branschstandard. Bilbranschen har sedan några år en standard för hantering av elbilar, vilken vi kommer att utgå från när arbetet med att anpassa regelverket till maskinbranschen påbörjas.
Ett tiotal medlemsföretag har anmält sitt intresse att delta i arbetet vilket visar på branschens vilja och engagemang för att etablera dessa gemensamma regler. Deltagandet av flera olika företag med olika expertis och perspektiv kommer att bidra till en mer omfattande standard som gynnar hela branschen. Genom samarbete och kunskapsutbyte kommer arbetsgruppen att kunna identifiera utmaningar och tillsammans hitta säkra och effektiva lösningar för hanteringen av eldrivna maskiner. Arbetet med detta påbörjas i december 2023 och beräknas vara klart under 2024.

Nationellt maskinregister
Regeringskansliet har under hösten 2023 återupptagit frågan om att utveckla ett nationellt register över arbetsmaskiner. Syftet med detta är att skapa en bättre möjlighet att bland annat kontrollera arbetsmaskiners utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar.
Maskiner som ska ingå är, enligt den tidigare rapporten som presenterades av Transportstyrelsen i oktober 2022, maskiner med en effekt över 15kW och en vikt över 1,5 ton. MaskinLeverantörerna har blivit inbjudna av klimat- och näringslivsdepartementet att fortsatt delta i arbetet för att se över möjligheterna att skapa ett nationellt register över arbetsmaskiner i Sverige.

Säker hantering av (truck)batterier och laddare
Batteriföretagen inom ML:s trucksektion kommer att skapa en arbetsgrupp med syfte att utreda möjligheterna att ta fram gemensamma riktlinjer för hantering av batterier (litium-jon), särskild anpassad för truckbranschen. Riktlinjerna ska gälla innehålla säker hantering, transport, lagring och laddning utav batterierna. Gruppen ska även se över om en standardisering av batteriladdare kan utvecklas. Arbetet beräknas påbörjas under våren 2024.

Säkerhet för truckservicetekniker vid service hos kund
Sektion truck vill även se över gemensamma riktlinjer gällande ökad säkerhet för bl.a. servicetekniker då de är ute på jobb hos företag för service och reparation av truckar. I Danmark har branschorganisationen IFAG tagit fram dokument och branschgemensamma regler för service och kontroll av truckar, som används av truckföretagen i Danmark. MaskinLeverantörerna kommer se över möjligheterna att anpassa de danska regelverken till svenska förhållanden. Arbetet med detta beräknas påbörjas under våren 2024.

Projekt på gång inom ML

Fler Nyheter

 • Branschens Reklamationsråd har ny utredare

  Branschens Reklamationsråd har ny utredare

 • Skärpta regler för däckproducenter

  Skärpta regler för däckproducenter

 • Swedish Forestry Expo blev Årets Mässarrangemang 2023!

  Swedish Forestry Expo blev Årets Mässarrangemang 2023!

 • Afrikansk svinpest i Sverige

  Afrikansk svinpest i Sverige

Fördelar med medlemskap i ML

Fördelar med medlemskap i ML

Prenumera på
vårt nyhetsbrev!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad kring det senaste inom maskinbranschen.

*” anger obligatoriska fält

Jag vill få relevant information från MaskinLeverantörerna till min inkorg. MaskinLeverantörerna ska inte dela eller sälja min personliga information. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Prenumera på vårt nyhetsbrev!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad kring det senaste inom maskinbranschen.

*” anger obligatoriska fält

Jag vill få relevant information från MaskinLeverantörerna till min inkorg. MaskinLeverantörerna ska inte dela eller sälja min personliga information. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.