Ny konsumentköplag 1 maj 2022

En ny konsumentköplag trädde i kraft den 1 maj 2022. Lagen gäller vid köp av en vara som en näringsidkare säljer till en konsument.

Lagen är tvingande till konsumentens fördel. Detta innebär att avtal som gör avsteg från konsumentköplagen som innebär sämre villkor för konsumenten gäller inte.

De största nyheterna i lagen är:

 • Fel som visar sig inom två år från avlämnandet förutsätts ha funnits vid leverans om inte säljaren kan bevisa motsatsen (tidigare var denna period 6 månader). (4 kap, 17§)
  Liksom tidigare har konsumenten tre års reklamationsrätt, men det tredje året är det konsumenten som ska visa att felet är ursprungligt. (4 kap 14§)
  Reklamation som görs inom två månader från att felet upptäckts ska alltid anses vara gjord i rätt tid. (5kap, 2§)
 • Friskrivningen befintligt skick finns inte kvar i nya lagen, i stället måste konsumenten uttryckligen ha blivit informerad om faktiska avvikelser, samt godkänt dessa med sin underskrift. (4kap, 6§)
 • Konsumenten har enligt nya lagen rätt att välja på omleverans eller avhjälpande av fel (viss hänsyn tas dock till om konsumentens valda alternativ innebär oskäliga kostnader för näringsidkaren). (5 kap 4§)
 • Den nya lagen omfattar även digitala produkter och digitalt innehåll i varor.

Generellt sett har konsumentens rätt stärkts vad gäller vad som anses vara fel i varan jämfört med tidigare lag.

Nya konsumentköplagen (SFS 2022:260) hittas på:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/konsumentkoplag-2022260_sfs-2022-260

Mer information på Konsumentverkets hemsida:

https://www.konsumentverket.se/for-foretag/konsumentratt-for-foretagare/konsumentkoplagen/

 

2022-05-01

Ny konsumentköplag 1 maj 2022

Fler Nyheter

 • ML barometern pekar på en ljusning under 2024

  ML barometern pekar på en ljusning under 2024

 • MaskinLeverantörerna i Dagens Industri

  MaskinLeverantörerna i Dagens Industri

 • Branschens Reklamationsråd har ny utredare

  Branschens Reklamationsråd har ny utredare

 • Maskinlistan

  Maskinlistan

Fördelar med medlemskap i ML

Fördelar med medlemskap i ML

Prenumera på
vårt nyhetsbrev!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad kring det senaste inom maskinbranschen.

*” anger obligatoriska fält

Jag vill få relevant information från MaskinLeverantörerna till min inkorg. MaskinLeverantörerna ska inte dela eller sälja min personliga information. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Prenumera på vårt nyhetsbrev!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad kring det senaste inom maskinbranschen.

*” anger obligatoriska fält

Jag vill få relevant information från MaskinLeverantörerna till min inkorg. MaskinLeverantörerna ska inte dela eller sälja min personliga information. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.