Besöksadress

Drottninggatan 32
Stockholm
 

Postadress

MaskinLeverantörerna
c/o iOffice
Drottninggatan 32
111 51 Stockholm

Kontaktuppgifter

Björn Bäckström (VD)
Tekniska frågor, rekrytering, servicemarknad, mässor

+46 8 508 938 83

Lina Tuvesson Hallman
Juridisk rådgivning, lantbruk regionverksamhet, statistik lantbruk och entreprenadmaskin, mässor

+46 8 508 938 84

Linda Olsson
Medlemsservice, information, kommunikation, statistik: truck, skogsmaskin, demolering, vägunderhåll

+46 8 508 938 85

Jenny Eidenbrant Lidman
föräldraledig 2022