Besöksadress

Fleminggatan 7
08-508 938 80

Postadress

MaskinLeverantörerna
 Box 22307
 104 22 Stockholm

Kontaktuppgifter

Björn Bäckström (VD)
Tekniska frågor, rekrytering, servicemarknad, mässor

+46 8 508 938 83

Lina Tuvesson Hallman
Juridisk rådgivning, lantbruk regionverksamhet, lantbruksstatistik, mässor

+46 8 508 938 84

Jenny Eidenbrant Lidman
Medlemsservice, information, kommunikation, statistik: demolering, vägunderhåll, beg.truckar

+46 8 508 938 82