Nya checklistor från TYA och ML underlättar valet av truckutbildning

2024-04-08T10:33:19+02:00Nyheter|

Det finns cirka 300 000 yrkesverksamma truckförare i Sverige. En utmaning för branschen är att vissa truckförare inte är tillräckligt förberedda när de börjar arbeta, delvis på grund av otillräckliga utbildningar. För att få bukt med detta problem så lanserar TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd) och MaskinLeverantörerna tre checklistor som ...

MaskinLeverantörerna i Dagens Industri

2024-03-25T13:35:48+01:00Branschinfo|

I dagens upplaga av Dagens Industri  (25 mars 2024) medverkar MaskinLeverantörerna med vår egen tidningsbilaga. Vi tar upp flera olika branschaktuella ämnen såsom elektrifiering, alternativa bränslen, säkerhet inom truck, lantbruk och arbetsmiljö. Läs tidningen här!

ML barometern pekar på en ljusning under 2024

2024-03-15T13:30:36+01:00Branschinfo|

I januari 2024 genomfördes en enkätundersökning bland våra medlemsföretag, där vi frågade hur 2023 slutade avseende olika nyckeltal såsom nyförsäljning, begagnat, verkstadsarbeten och orderingång, jämfört med början av 2023. Vi frågade också hur man tror att 2024 kommer att te sig. Vår nya ML barometer kommer att göras halvårsvis framöver. ...

Branschens Reklamationsråd har ny utredare

2024-03-15T11:32:25+01:00Branschinfo|

Tillsammans med LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) och ME (Maskinentreprenörerna) har MaskinLeverantörerna skapat Reklamationsråd dit både säljare och köpare kan vända sig om det uppstår tvister. Det finns två olika råd - ett för lantbruksbranschen med LRF och ett för entreprenadmaskinbranschen med ME. Dessa råd har lång erfarenhet och stor kunskap inom ...

LAMK – är du säker?

2024-03-15T10:57:41+01:00Branschinfo|

Den 19 - 22 mars är det åter dags för arbetsmiljöveckan, ett projekt där ML tillsammans med de andra aktörerna i nätverket LAMK – Lantbrukets arbetsmiljökommitté erbjuder kostnadsfria webinarier med olika teman om säkerhet inom lantbruket. Webinarier: Är du säker? – med trafiken på gården Vad ska man tänka på ...

Klimatpremie för olika elfordon

2024-02-14T14:17:42+01:00Nya lagar|

Regeringen har beslutat att fortsätta betala ut klimatpremie på upp till  20 % av inköpskostnaden för köp eller leasing av miljöarbetsmaskiner, dvs. ett eldrivet motorredskap eller traktor på minst 15kW. Från och med den 13 februari 2024 går det inte längre att söka stöd för miljöarbetsmaskiner som drivs av fordonsgas, ...

Svenska Maskinmässan 2024

2024-02-21T09:18:50+01:00Mässor|

Förberedelserna inför den fjärde upplagan av Svenska Maskinmässan är i full gång. Nästa gång maskinbranschen samlas är den 30 maj - 1 juni 2024 på Solvalla. Svenska Maskinmässan är en renodlad maskinmässa där samtliga utställare tillhör branschorganisationen MaskinLeverantörerna. Besökarna får ta del av det senaste inom bygg- & anläggningsbranschen, prova ...

Info om standarder

2024-01-25T12:39:38+01:00Branschinfo|

ML är medlem i SiS – Svenska Institutet för Standarder, i två av deras tekniska kommittéer (TK 225 som inriktar sig på anläggningsmaskiner och gruvdrift och TK 228 som fokuserar på lantbruksmaskiner). En uppdaterad standard som berör många medlemsföretag är EN 474-5:2022. Den handlar om Krav för hydrauliska grävmaskiner. SiS ...

Nya lagar 2024

2024-01-22T12:20:45+01:00Nya lagar|

Vid årsskiftet trädde flera nya lagar och förordningar i kraft. Regeringskansliet har sammanställt en översikt som ni hittar här . En del av dessa ändringar som kan beröra medlemsföretagen är följande: Möjlighet för aktiebolag m.fl. att hålla bolagsstämma digitalt. Om man vill ha den möjligheten ska det anges i bolagsordningen. ...