Info in English

»ML driver branschgemensamma frågor som vi har svårare att driva själva, t.ex om rekrytering och utbildning.«

Anders Strömgren, John Deere Forestry AB. Sektion: Skogsmaskin

Man bygger enkelt bra nätverk som medlem i ML. Man får bra stöd och erfarenhet kring affärsjuridik. ML driver branschgemensamma frågor som vi har svårare att driva själva, t.ex om rekrytering och utbildning, samt att ML fungerar som koordinator för branschgemensam marknadsföring och mässor.