Visselblåsartjänst

Visselblåsartjänst – nya krav för företag med över 50 anställda

Har ert företag fler än 50 anställda? I så fall behöver ni ha koll på kravet om att erbjuda en visselblåsartjänst där anställda kan anmäla eventuella oegentligheter eller allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. Kravet träder i kraft den 17 december 2023, varför det är hög tid att se över en lösning som passar er.

Den 17 december 2021 trädde lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden på arbetsplatser ikraft, den så kallade visselblåsarlagen. Lagen innebär ett krav på att arbetsgivare ska erbjuda möjligheter för en arbetstagare att rapportera om ett missförhållande på arbetsplatsen. Kravet innebär också att arbetstagaren ska kunna vara anonym vid rapporteringen. Redan nu gäller lagkravet för alla offentliga arbetsgivare som har fler än 50 anställda samt för privata arbetsgivare som har fler än 249 anställda. I år börjar lagen omfatta även för alla privata företag med över 50 anställda.

MaskinLeverantörerna kan i samarbete med juristbyrån CvZ juridik erbjuda medlemsföretagen ett kostnadsfritt seminarium om hur den nya lagen påverkar arbetsplatsen och vilka åtgärder man behöver vidta.

Seminariet äger rum den 29 september, man kan delta antingen online eller på plats i Stockholm.

Anmäl er här: Visselblåsarlagen - seminarium