Truck 22 - uppdaterade villkor

De allmänna bestämmelserna för leveranser av truckar/materialhantering har uppdaterats under våren och försommaren 2022. De nya villkoren Truck 22 bör användas från 1 juli 2022 och ersätter då Truck 09. 

Truck 22 villkoren hittar ni här: TRUCK 22