"Tillsammans utvecklar vi branschen"

Lotta Lundquist, Delvator AB. Sektion: Bygg & Anläggning

ML är ett forum där vi maskinleverantörer kan lyfta aktuella frågor, som regelverk, gemensamma standarder och utbildningsbehov. Genom dessa diskussioner utvecklar vi branschen, vilket är till fördel för både oss och våra kunder.