Svenska Maskinmässan 2020

Den 4-6 juni 2020 är det dags för den tredje upplagan av Svenska Maskinmässan på Solvalla. Mässan är en renodlad maskinmässa där samtliga utställare är medlemmar i MaskinLeverantörerna. 
Mer om mässan hittar du på hemsidan www.maskinmassan.se