Steg V utsläppsregler

Den 1 januari 2019 blev Steg V obligatoriskt för traktorer och mobila maskiner som släpps ut på marknaden om de ingår i kategorierna under 56 kW eller över 130 kW.

Den europeiska tillverkarorganisationen CEMA (inom lantbruk) har tillsammans med andra tillverkarorganisationer för bl.a. mobila arbetsmaskiner (CECE) tagit fram en guide om detta.

På länken nedan hittar ni FAQ för såväl "Non-Road Mobile Machinery" och för Traktorer.

https://www.cema-agri.org/publication/brochures/400-stage-v-faq-documents-for-nrmm-and-tractors-updated