Steg V utsläppsregler

Utsläppskrav enligt EU Steg V blev obligatoriskt från 1 januari 2018 för motorer <56kW och >130kW och 1 januari 2019 för motorer mellan 56 och 130kW. 

Den europeiska tillverkarorganisationen CEMA (inom lantbruk) har tillsammans med andra tillverkarorganationer för bl.a. mobila arbetsmaskiner (CECE) tagit fram en guide om detta. 

På länken nedan hittar ni FAQ för såväl "Non-Road Mobile Machinery" och för Traktorer. 

https://www.cema-agri.org/brochures/388-stage-v-faqs-for-tractors-and-nrmm