Motorer Steg V - tider och övergångsregler

Den 1 januari 2019 blev Steg V obligatoriskt för  mobila maskiner som släpps ut på marknaden om de ingår i kategorierna under 56 kW eller över 130 kW.

Den 1 januari 2020 blev Steg V obligatoriskt även för motorer mellan 56kW och 130kW. 

Pga covid-19 pandemin har övergångsperioden för utsläppande på marknaden av motorer mellan 56kW och 130 kW förlängts till 33 månader räknat från 1 januari 2020. 
För motorer över 130kW är övergångsperioden för utsläppande på marknaden 36 månader räknat från 1 januari 2019. 

EU-förordningarna där detta regleras är: 
EU 2016/1628 (ursprungsförordningen)
EU 2020/1040 (uppdaterar 2016/1628)
EU 2021/1068 (uppdaterar 2016/1628)

 

Ett kortare utdrag ur ovan förordningar hittar ni här: Sammanfattning uppdaterade förordningar avgaskrav.