Inom nätverket LAMK (lantbrukets arbetsmiljökommitté) där MaskinLeverantörerna är med driver man projektet " Är du säker?"  - samlad kraft före ett säkert och attraktivt lantbruk.  Vecka 14 (4-8 april 2022) kommer det att vara särskilt fokus på arbetsmiljön inom lantbruket.  Under arbetsmiljöveckan...
Vi har tidigare (2017)  informerat om vikten av att stoppa spridningen av ogräset renkavle. Frågan är dessvärre fortfarande aktuell, varför vi nu påminner om vikten av att inbytesmaskiner är rengjorda för att förhindra spridningen av ogräset. Mer info hittar ni i länken nedan i det tidigare...
I samband med årsskiftet 2021 - 2022 träder ett antal nya lagar och förordningar i kraft.  Regeringskansliet har sammanställt en publikation över de nya regelverken. Viktigare lagar och förordningar 2021-2022 Ett urval av de nya reglerna är:  Offentliga upphandlingar - ett förenklat och mer...
Hösten 2020 infördes en ny förordning (2020:750) om statligt stöd till vissa miljöfordon. Lagens syfte är att snabba på elektrifieringen och omställningen till fossilfria lastbilar, bussar och arbetsmaskiner.  Ursprungligen var det endast eldrivna arbetsmaskiner (dvs. motorredskap eller traktorer)...
Den 1 januari 2019 blev Steg V obligatoriskt för  mobila maskiner som släpps ut på marknaden om de ingår i kategorierna under 56 kW eller över 130 kW. Den 1 januari 2020 blev Steg V obligatoriskt även för motorer mellan 56kW och 130kW.  Pga covid-19 pandemin har övergångsperioden för utsläppande på...

Pages