Visselblåsartjänst – nya krav för företag med över 50 anställda Har ert företag fler än 50 anställda? I så fall behöver ni ha koll på kravet om att erbjuda en visselblåsartjänst där anställda kan anmäla eventuella oegentligheter eller allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. Kravet träder i...
Den nya Maskinförordningen (EU 2023/1230) som ersätter nuvarande Maskindirektiv inom EU har nu publicerats i Europeiska unionens officiella tidning.  Länk till regelverket hittar man här: Nya maskinförordningen 2023/1230 - Förordningen träder i kraft den 19 juli 2023 och tillverkarna har då 3 år...
Vid årsskiftet trädde en del nya lagar och förordningar i kraft. Nedan hittar ni ett urval av de viktigare förändringarna.  Schablonbeloppet för arbetsresor med egen bil höjs från 18,50 kr till 25kr per mil. Anställda har rätt att jobba kvar tills man fyller 69 år Personer över 65 år som arbetar...
Pressmeddelande den 15 december 2022 från EU-kommissionen EU-kommissionen välkomnar den politiska överenskommelsen mellan Europaparlamentet och Europeiska unionens råd om en ny maskinförordning. Genom den nya förordningen revideras det gamla maskindirektivet, och reglerna anpassas till nya risker...
En ny konsumentköplag trädde i kraft den 1 maj 2022. Lagen gäller vid köp av en vara som en näringsidkare säljer till en konsument. Lagen är tvingande till konsumentens fördel. Detta innebär att avtal som gör avsteg från konsumentköplagen som innebär sämre villkor för konsumenten gäller inte. De...

Pages