Efter över ett år med förhandlingar mellan LRF och ML är nu de nya leveransvillkoren Lantbruk 16 klara. Lantbruk 16 kommer att träda i kraft vid årsskiftet 2015-16 och ersätter det nuvarande Lantbruk 05. Läs mer i pressmeddelandet. De nya villkoren kan du läsa här.
Nya regler för registrering av fordon mm i vägtrafikregistret är på gång att införas, vidare är även nya regler för bl.a. snabbgående traktorer och regler kring godkännande och marknadskontroll av traktorer på väg att införas i Sverige. Remissen om de nya reglerna för registrering av fordon kan ni...
Vid årsskiftet 2014/15 trädde en hel del nya lagar och förordningar i kraft.  Här är några av de viktigare förändringarna: Höjd fordonsskatt. Utsläppsnivån för när den koldioxidbaserade fordonsskatten börjar tas ut sänks för personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar. Trängselskatt även för...
MaskinLeverantörernas formella svar på Miljödepartementets remiss Nationellt krav på partikelfilter i stora arbetsmaskiner M2014/1488/Kl Här redovisar vi vårt remissvar på förslaget om retroaktivt infört krav på partikelfilter för arbetsmaskiner med motorer överstigande 560 kW.
Maskinstölderna ökar kraftigt i Sverige. I samarbete med försäkringsbolagen och larmtjänst har vi här tagit fram viktiga åtgärdspunkter om man drabbas av stöld. För importörer och leverantörer av maskiner/traktorer med registreringsskyltar skall dessa anmälas för registrering omgående vid ankomsten...

Pages