Afrikansk svinpest är en smittsam och dödlig sjukdom som drabbar vildsvin och grisar men inte människor eller andra djurslag. I september 2023 hittade man det första bekräftade fallet av afrikansk svinpest i Sverige. I den smittade zonen i Västmanlands län finns regler som alla måste följa för att...
Utvecklingscentrum för Servicetekniker utbildar fältservicetekniker och erbjuder sedan 2004 en högkvalitativ utbildning inom tunga fordon såsom truckar, entreprenadmaskiner, skogsmaskiner, hjullastare, lantbruksmaskiner, borriggar och väganläggningsmaskiner. Inriktningen på utbildningen styrs av...
Under hösten kan vi i samarbete med juristbyrån CvZ juridik erbjuda medlemmarna utbildningar i arbetsrätt, avtalsrätt samt arbetsmiljöansvar för skyddsombud & HR. Utbildningarna hålls i Stockholm. MaskinLeverantörernas medlemmar erbjuds rabatterade priser på utbildningen. Anmälan hittar ni här...
Visselblåsartjänst – nya krav för företag med över 50 anställda Har ert företag fler än 50 anställda? I så fall behöver ni ha koll på kravet om att erbjuda en visselblåsartjänst där anställda kan anmäla eventuella oegentligheter eller allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. Kravet träder i...
Regeringen har beslutat att dela ut elstöd till företag som haft ett elavtal i elområde 3 eller 4 under den 17 november 2022. Förutsättningarna för att få elstöd är att företaget är godkänt för F-skatt samt inte har vissa typer av skulder eller indrivningar hos kronofogden. Företag i elområde 3...

Pages