MaskinLeverantörerna har gemensamma placeringar av spakfunktioner på Grävmaskiner. Sveriges leverantörer av grävmaskiner och utrustning till dessa har inom organisationen MaskinLeverantörerna utarbetat en överenskommelse om de säkerhetsrelaterade funktioners placeringar i manöverspakarna....
Arbetsmiljöverket har kommit ut med en ny broschyr om säkra maskinlinjer och CE-märkning. Detta är ett bra hjälpmedel som tar upp olika begrepp och ger exempel på hur olika typer av maskinlinjer kan se ut, och hur de skall riskbedömas. Nya risker tillkommer då de enskilda maskinerna kopplas ihop...
Som en del i sin rekryteringssatsning har MaskinLeverantörerna beslutat att bli delägare i Nifsarpsskolan i Eksjö, tillsammans med Eksjökommun och personalen på skolan. - Vi ser det som intressant att vara med och påverka och utveckla framtidens maskintekniker, vi ser det också som en viktig...
MaskinLeverantörerna lanserar nu nya reparationsvillkor för branschen. Villkoren ”Reparation 11” är framtagna tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Maskinentreprenörerna (ME) och reglerar vad som gäller vid service eller reparationer. Eftersom det inte finns någon motsvarighet till...
Motorer - Uppdaterade Flexibilitetssystemet dröjer Som bekant föreslogs under 2010 en ändring av direktiv 97/68/EG med utökade flexibilitetsvolymer beträffande motorer för klass III B. Förslaget innebar mycket kortfattat att man ökar den tillåtna leveransen av motorer med lägre...

Pages