Vid årsskiftet 2014/15 trädde en hel del nya lagar och förordningar i kraft.  Här är några av de viktigare förändringarna: Höjd fordonsskatt. Utsläppsnivån för när den koldioxidbaserade fordonsskatten börjar tas ut sänks för personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar. Trängselskatt även för...
MaskinLeverantörernas formella svar på Miljödepartementets remiss Nationellt krav på partikelfilter i stora arbetsmaskiner M2014/1488/Kl Här redovisar vi vårt remissvar på förslaget om retroaktivt infört krav på partikelfilter för arbetsmaskiner med motorer överstigande 560 kW.
Maskinstölderna ökar kraftigt i Sverige. I samarbete med försäkringsbolagen och larmtjänst har vi här tagit fram viktiga åtgärdspunkter om man drabbas av stöld. För importörer och leverantörer av maskiner/traktorer med registreringsskyltar skall dessa anmälas för registrering omgående vid ankomsten...
Orimliga krav ställs på jordbruket och gruvnäringen. Transportstyrelsen föreslår i en utredning som överlämnats till miljöministern att det ska införas nationella krav på retroaktiva utsläppsregler av partiklar på stora arbetsmaskiner. MaskinLeverantörerna kräver att miljöministern lägger hela...
Med bakgrunden i de många olyckor som sker genom bristfälliga eller utslitna dragkrokar på traktorer har vi skapat ett underlag för att utföra en grundkontroll av traktordraget i samband med ordinarie servicetillfällen. Vi har tagit fram en enkel manual för kontrollen, en dekal att sätta på...

Pages