Maskinstölderna ökar kraftigt i Sverige. I samarbete med försäkringsbolagen och larmtjänst har vi här tagit fram viktiga åtgärdspunkter om man drabbas av stöld. För importörer och leverantörer av maskiner/traktorer med registreringsskyltar skall dessa anmälas för registrering omgående vid ankomsten...
Orimliga krav ställs på jordbruket och gruvnäringen. Transportstyrelsen föreslår i en utredning som överlämnats till miljöministern att det ska införas nationella krav på retroaktiva utsläppsregler av partiklar på stora arbetsmaskiner. MaskinLeverantörerna kräver att miljöministern lägger hela...
Med bakgrunden i de många olyckor som sker genom bristfälliga eller utslitna dragkrokar på traktorer har vi skapat ett underlag för att utföra en grundkontroll av traktordraget i samband med ordinarie servicetillfällen. Vi har tagit fram en enkel manual för kontrollen, en dekal att sätta på...
MaskinLeverantörerna har gemensamma placeringar av spakfunktioner på Grävmaskiner. Sveriges leverantörer av grävmaskiner och utrustning till dessa har inom organisationen MaskinLeverantörerna utarbetat en överenskommelse om de säkerhetsrelaterade funktioners placeringar i manöverspakarna....
Arbetsmiljöverket har kommit ut med en ny broschyr om säkra maskinlinjer och CE-märkning. Detta är ett bra hjälpmedel som tar upp olika begrepp och ger exempel på hur olika typer av maskinlinjer kan se ut, och hur de skall riskbedömas. Nya risker tillkommer då de enskilda maskinerna kopplas ihop...

Pages