I samband med årsskiftet 2021 - 2022 träder ett antal nya lagar och förordningar i kraft.  Regeringskansliet har sammanställt en publikation över de nya regelverken. Viktigare lagar och förordningar 2021-2022 Ett urval av de nya reglerna är:  Offentliga upphandlingar - ett förenklat och mer...
Hösten 2020 infördes en ny förordning (2020:750) om statligt stöd till vissa miljöfordon. Lagens syfte är att snabba på elektrifieringen och omställningen till fossilfria lastbilar, bussar och arbetsmaskiner.  Ursprungligen var det endast eldrivna arbetsmaskiner (dvs. motorredskap eller traktorer)...
Den 1 januari 2019 blev Steg V obligatoriskt för  mobila maskiner som släpps ut på marknaden om de ingår i kategorierna under 56 kW eller över 130 kW. Den 1 januari 2020 blev Steg V obligatoriskt även för motorer mellan 56kW och 130kW.  Pga covid-19 pandemin har övergångsperioden för utsläppande på...
Regeringen har (den 20 oktober 2021) beslutat att införa en tillfällig lag om skattereduktion på 3,9 % av anskaffningsvärdet för investeringar i inventarier som införskaffats under kalenderåret 2021. Detta som ett incitament för företag att tidigarelägga och öka sina investeringar pga att...
Vid halvårsskiftet 2021 trädde en del nya lagar och förordningar i kraft. Nedan ett urval av dessa:    Riktlinjerna för pensionsåldern höjs till 67 år från 2027. Justerad beräkning av bilförmån  Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställde Krav på förarbevis för...

Pages