MaskinLeverantörerna har gemensamma placeringar av spakfunktioner på Grävmaskiner. Sveriges leverantörer av grävmaskiner och utrustning till dessa har inom organisationen MaskinLeverantörerna utarbetat en överenskommelse om de säkerhetsrelaterade funktioners placeringar i manöverspakarna....
Som en del i sin rekryteringssatsning har MaskinLeverantörerna beslutat att bli delägare i Nifsarpsskolan i Eksjö, tillsammans med Eksjökommun och personalen på skolan. - Vi ser det som intressant att vara med och påverka och utveckla framtidens maskintekniker, vi ser det också som en viktig...
MaskinLeverantörerna lanserar nu nya reparationsvillkor för branschen. Villkoren ”Reparation 11” är framtagna tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Maskinentreprenörerna (ME) och reglerar vad som gäller vid service eller reparationer. Eftersom det inte finns någon motsvarighet till...
Motorer - Uppdaterade Flexibilitetssystemet dröjer Som bekant föreslogs under 2010 en ändring av direktiv 97/68/EG med utökade flexibilitetsvolymer beträffande motorer för klass III B. Förslaget innebar mycket kortfattat att man ökar den tillåtna leveransen av motorer med lägre...
Den 1 januari 2011 trädde nya Incoterms 2010 i kraft. Dessa ersätter de tidigare Incoterms 2000. Incoterms reglerar vem som bär ansvaret för varor under transport. Läs mer om de nya reglerna på www.incoterms.se.  

Pages