Motorer - Uppdaterade Flexibilitetssystemet dröjer Som bekant föreslogs under 2010 en ändring av direktiv 97/68/EG med utökade flexibilitetsvolymer beträffande motorer för klass III B. Förslaget innebar mycket kortfattat att man ökar den tillåtna leveransen av motorer med lägre...
Den 1 januari 2011 trädde nya Incoterms 2010 i kraft. Dessa ersätter de tidigare Incoterms 2000. Incoterms reglerar vem som bär ansvaret för varor under transport. Läs mer om de nya reglerna på www.incoterms.se.  

Pages