Arbetsmiljöverket har kommit ut med en ny broschyr om säkra maskinlinjer och CE-märkning. Detta är ett bra hjälpmedel som tar upp olika begrepp och ger exempel på hur olika typer av maskinlinjer kan se ut, och hur de skall riskbedömas. Nya risker tillkommer då de enskilda maskinerna kopplas ihop...
Som en del i sin rekryteringssatsning har MaskinLeverantörerna beslutat att bli delägare i Nifsarpsskolan i Eksjö, tillsammans med Eksjökommun och personalen på skolan. - Vi ser det som intressant att vara med och påverka och utveckla framtidens maskintekniker, vi ser det också som en viktig...

Pages