Vid årsskiftet trädde en del nya lagar och förordningar i kraft. Nedan hittar ni ett urval av de viktigare förändringarna.  Schablonbeloppet för arbetsresor med egen bil höjs från 18,50 kr till 25kr per mil. Anställda har rätt att jobba kvar tills man fyller 69 år Personer över 65 år som arbetar...
Pressmeddelande den 15 december 2022 från EU-kommissionen EU-kommissionen välkomnar den politiska överenskommelsen mellan Europaparlamentet och Europeiska unionens råd om en ny maskinförordning. Genom den nya förordningen revideras det gamla maskindirektivet, och reglerna anpassas till nya risker...
En ny konsumentköplag trädde i kraft den 1 maj 2022. Lagen gäller vid köp av en vara som en näringsidkare säljer till en konsument. Lagen är tvingande till konsumentens fördel. Detta innebär att avtal som gör avsteg från konsumentköplagen som innebär sämre villkor för konsumenten gäller inte. De...
I samband med årsskiftet 2021 - 2022 träder ett antal nya lagar och förordningar i kraft.  Regeringskansliet har sammanställt en publikation över de nya regelverken. Viktigare lagar och förordningar 2021-2022 Ett urval av de nya reglerna är:  Offentliga upphandlingar - ett förenklat och mer...
Hösten 2020 infördes en ny förordning (2020:750) om statligt stöd till vissa miljöfordon. Lagens syfte är att snabba på elektrifieringen och omställningen till fossilfria lastbilar, bussar och arbetsmaskiner.  Ursprungligen var det endast eldrivna arbetsmaskiner (dvs. motorredskap eller traktorer)...

Pages