Stölder av maskiner eller traktorer

Maskinstölderna ökar kraftigt i Sverige. I samarbete med försäkringsbolagen och larmtjänst har vi här tagit fram viktiga åtgärdspunkter om man drabbas av stöld.

För importörer och leverantörer av maskiner/traktorer med registreringsskyltar skall dessa anmälas för registrering omgående vid ankomsten till er. I annat fall kan maskinen/traktorn komma att registreras i ett annat land.

Vid stöld:

1. Anmäl omedelbart stölden till polisen och till larmtjänst, då maskinen kan lämna landet inom någon timme.

2. Anmäl till polisen: https://anmalan.polisen.se/imse/fordon.html Välj traktor eller Övriga ej reg. fordon.

3. Anmäl till larmtjänst: http://larmtjanst.se/Snabbmeny/Kontakt/

4. Anmäl stölden till ert försäkringsbolag

Val av stöldskydd:

Av försäkringsbolagen godkända stöldskyddsystem (spårsystem) finns hos stöldskyddsföreningen: http://www.stoldskyddsforeningen.se/Certifierad-sakerhet/Produkter-Foretag/Fordon/Sparsystem/