Säkra Maskinlinjer

Arbetsmiljöverket har kommit ut med en ny broschyr om säkra maskinlinjer och CE-märkning.
Detta är ett bra hjälpmedel som tar upp olika begrepp och ger exempel på hur olika typer av maskinlinjer kan se ut, och hur de skall riskbedömas.

Nya risker tillkommer då de enskilda maskinerna kopplas ihop till en maskinlinje och därför behöver även en totalbedömning göras av säkerheten.

Ni hittar broschyren på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se.
Gå direkt till broschyren här.