Säker användning av traktorer och motorredskap

MaskinLeverantörerna har under 2019 tillsammans med 18 andra organisationer och myndigheter deltagit i Trafikverkets projekt "Säker användning av fyrhjuligar, mopedbilar, traktorer och motorredskap".

Syftet med projektet var att peka ut prioriterade insatsområden och om möjligt samordna säkerhetsarbetet för de olika fordonsslagen. 

Publikationen är nu klar och kan laddas ner på Trafikverkets hemsida:

Säker användning av fyrhjuligar, mopedbilar, traktorer och motorredskap