Remisser Traktorer mm

Nya regler för registrering av fordon mm i vägtrafikregistret är på gång att införas, vidare är även nya regler för bl.a. snabbgående traktorer och regler kring godkännande och marknadskontroll av traktorer på väg att införas i Sverige.

Remissen om de nya reglerna för registrering av fordon kan ni läsa här. Remissvar ska lämnas senast den 13 mars 2015. Ange diarienummer TSF 2014-6 när du lämnar dina synpunkter. Skicka svaret till kontakt@transportstyrelsen.se

Era synpunkter om de nya traktorreglerna (ladda ner remissen här) skickar ni till Björn Bäckström (bjorn.backstrom@maskinleverantorerna.se) senast den 20 mars så sammanställer Björn medlemmarnas svar till ett gemensamt remissvar från MaskinLeverantörerna.