3 juni 2019

Stort intresse för Swedish Forestry Expo 2021

Med två år kvar till mässan är redan över 70% av mässans yta bokad, såväl Svenska som internationella företag deltar som utställare på MaskinLeverantörernas nya mässa för storskaligt skogsbruk. Läs mer i pressmeddelandet samt på mässans hemsida www.forestryexpo.se 

_______________________________________________________________________________________________

14 december 2018

Swedish Forestry Expo 2021

MaskinLeverantörerna lanserar nu en helt ny mässa för det storskaliga skogsbruket. Swedish Forestry Expo, som kommer att äga rum den 3-5 juni 2021 på Solvalla i Stockholm.

Läs mer i pressmeddelandet, samt på www.forestryexpo.se

_______________________________________________________________________________________________

1 juni 2017

Svenska Maskinmässan 2018

Svenska Maskinmässan 2018 kommer att hållas den 31 maj - 2 juni 2018 på Solvalla.
Läs mer i pressmeddelandet samt på www.maskinmassan.se

_______________________________________________________________________________________________

Juni 2016

Svenska Maskinmässan 2018

På MLs årsmöte den 15 juni beslutade medlemmarna att man ska arrangera Svenska Maskinmässan igen år 2018.

Läs mer i Pressmeddelandet. Mer om mässan på www.maskinmassan.se

_______________________________________________________________________________________________

Oktober 2015

Lantbruk 16

Lantbrukarnas Riksförbund och Maskinleverantörerna har tecknat ett nytt leveransavtal för lantbruksmaskiner.

Avtalet Lantbruk 16 kommer att träda i kraft vid årsskiftet och ersätter det nuvarande Lantbruk 05.

Läs mer i Pressmeddelandet samt ladda ner avtalet här.

_______________________________________________________________________________________________

Juni 2015

Svenska Maskinmässan 2016

Svenska Maskinmässan är en renodlad maskinmässa där alla utställare är medlemmar i MaskinLeverantörerna. Trygga affärer, service och garanti skapar förutsättningar för lönsamma relationer. Svenska Maskinmässan 2016 erbjuder kunder och leverantörer möjligheten att träffas för att göra affärer, dela erfarenheter och se det allra senaste inom branschen.

Under tre dagar samlas Sveriges ledande och etablerade maskinleverantörer på Solvalla, mitt i Stockholm, för en helt ny slags mässa – en arenashow!

Varmt välkommen till Svenska Maskinmässan 2016. En mässa av branschen för branschen.

Läs mer i pressreleasen samt på hemsidan: www.maskinmassan.se

_______________________________________________________________________________________________

Juni 2014

Orimliga krav på partikelfilter

Orimliga krav ställs på jordbruket och gruvnäringen. Transportstyrelsen föreslår i en utredning som överlämnats till miljöministern att det ska införas nationella krav på retroaktiva utsläppsregler av partiklar på stora arbetsmaskiner. MaskinLeverantörerna kräver att miljöministern lägger hela förslaget i papperskorgen.

Utredningen ifråga gäller införandet av krav på partikelfilter på stora arbetsmaskiner (motoreffekt överstigande 560kW), kravet skulle även gälla retroaktivt på befintliga maskiner. Enligt våra beräkningar är partikelutsläppet från maskinerna i fråga ca 22 ton och inte 200 ton som tidigare uppgetts. Det svenska totala partikelutsläppet uppskattas till ca 29 000 ton. Dessa maskiner står alltså för en bråkdel av de totala utsläppen.

Att montera partikelfilter på dessa maskiner, som främst består av gruvtruckar och några enstaka slaghackar, skulle innebära enorma kostnader och de faktiska filtren skulle ta upp orimligt stort utrymme på maskinen. 

 Istället för att införa särregler bör Sverige verka för att kommande EU-krav på stora arbetsmaskiner införs i hela EU samtidigt.

Läs mer i pressmeddelandet och sammanställningen.

_______________________________________________________________________________________________

Juli 2013

MaskinLeverantörerna har gemensamma placeringar av spakfunktioner på Grävmaskiner

Sveriges leverantörer av grävmaskiner och utrustning till dessa har inom organisationen MaskinLeverantörerna utarbetat en överenskommelse om de säkerhetsrelaterade funktioners placeringar i manöverspakarna.

Bakrunden till arbetet är att det hänt olyckor, rent av dödsfall, på grund av förarmisstag genom att maskinfunktionernas placeringar ändrats. Fram till idag har maskinoperatören valt vilka funktioner som skall ligga var i reglagen vilket skapat stor oordning när det kommer till hanterande av maskinen.

Överenskommelsen som heter ”Funktioner i förarreglage för grävmaskiner 130403” återfinns på MaskinLeverantörernas hemsida  www.maskinleverantorerna.se.

Läs hela pressreleasen här.

 

_______________________________________________________________________________________________

November 2012

MaskinLeverantörerna blir delägare i gymnasieskola

Som en del i sin rekryteringssatsning har MaskinLeverantörerna beslutat att bli delägare i Nifsarpsskolan i Eksjö, tillsammans med Eksjökommun och personalen på skolan.

- Vi ser det som intressant att vara med och påverka och utveckla framtidens maskintekniker, vi ser det också som en viktig uppgift att säkerställa marknadens behov, säger Lennart Dahlberg, ordförande i MaskinLeverantörerna.

Nifsarpsskolan i Eksjö är en modern gymnasieskola med 200 elever som erbjuder samtliga inriktningar på fordons- och transportprogrammet.

Läs pressreleasen här.

 

_______________________________________________________________________________________________

Maj 2012

Maskinutmaningen 2012

24-26 maj genomfördes Maskinutmaningen för 4:e året på Maskinexpo på STOXA.
Maskinutmaningen är en tävling arrangerad av MaskinLeverantörerna och Maskientreprenörerna där mekaniker och maskinförarelever från gymnasieskolor runt om landet får tävla i att lösa tekniska problem samt köra hjullastare på tid.

Ladda ner Maskinentreprenörernas pressrelease här
 

_______________________________________________________________________________________________

Augusti 2011

MaskinLeverantörerna + MaskinExpo till STOXA

Pressrelease om  MaskinLeverantörernas nya avtal med MaskinExpo.  
Avtalet gäller från 2012-2015, och 2012 blir första året då mässan hålls på STOXA, Stockholm Outdoor Exhibition Area. STOXA är MaskinExpos egna område, endast 10 min från Arlanda. Ett 90 hektar stort utomhusområde planlagt för mässor och stora utomhusevenemang. 

Ladda ner pressreleasen här.
 

_______________________________________________________________________________________________

Mars 2011

Logistik & Transport 

Pressrelease om kommande Truckmässor på Logistik & Transport på Svenska Mässan i Göteborg.

Ladda ner den här.