Orimliga krav på partikelfilter

Orimliga krav ställs på jordbruket och gruvnäringen. Transportstyrelsen föreslår i en utredning som överlämnats till miljöministern att det ska införas nationella krav på retroaktiva utsläppsregler av partiklar på stora arbetsmaskiner. MaskinLeverantörerna kräver att miljöministern lägger hela förslaget i papperskorgen.

Utredningen ifråga gäller införandet av krav på partikelfilter på stora arbetsmaskiner (motoreffekt överstigande 560kW), kravet skulle även gälla retroaktivt på befintliga maskiner. Enligt våra beräkningar är partikelutsläppet från maskinerna i fråga ca 22 ton och inte 200 ton som tidigare uppgetts. Det svenska totala partikelutsläppet uppskattas till ca 29 000 ton. Dessa maskiner står alltså för en bråkdel av de totala utsläppen.

Att montera partikelfilter på dessa maskiner, som främst består av gruvtruckar och några enstaka slaghackar, skulle innebära enorma kostnader och de faktiska filtren skulle ta upp orimligt stort utrymme på maskinen. 

 Istället för att införa särregler bör Sverige verka för att kommande EU-krav på stora arbetsmaskiner införs i hela EU samtidigt.

Läs mer i pressreleasen och i sammanställningen.