MaskinLeverantörerna - ML - är branschföreningen för Sveriges etablerade leverantörer av mobila arbetsmaskiner.

Vi finns till för våra medlemmar, men vi finns också till för deras kunder. För att kunderna ska kunna göra trygga affärer med våra medlemmar. Alla våra medlemmar skriver under på att leva efter föreningens kvalifikationsbestämmelser. Det betyder i korthet att medlemsföretaget har en solid ekonomi samt företags- och ansvarsförsäkring. Ett medlemskap säkerställer också att medlemsföretaget har god branschkunskap, kvalificerad personal och att de följer god affärsed och använder branschens gemensamma leveransvillkor.

Kvalifikationsbestämmelserna för medlemskap finns under fliken Bli Medlem - Stadgar.  

Arbetet bedrivs i olika sektioner:
Bygg och anläggning, Truck, Skogsmaskin, Vägunderhåll, Lantbruk och Grönytemaskiner

ML verkar för sunda och ändamålsenliga affärsprinciper.

Några av de saker ML jobbar med är:

Leveransavtal och rådgivning
Tillsammans med respektive kundorganisation har vi tagit fram branschanpassade leveransbestämmelser.
Maskin 03 (för entreprenad-, vägunderhålls-, grönyte- och skogsmaskiner)
Truck 09
Lantbruk 16 
förklaringsbroschyr till Lantbruk 16 (det finstilta på svenska)
Reparation 11 (för reparationer och service)

Medlemmarna erbjuds kostnadsfri rådgivning kring leveransvillkoren, hjälp med avtalsskrivning samt möjlighet att få utbildning eller information om leveransvillkoren vid t.ex. sälj- eller återförsäljarträffar.

Servicemarknad
För medlemsföretagens efter-/servicemarknadspersonal finns inom ML en egen grupp som träffas vid behov. Inom SMK (Servicemarknadskommittén) diskuteras bl.a. utbildning, rekrytering och säkerhetsfrågor. Vid behov anordnar ML kurser i t.ex. hydraulik, miljö- och avfallsfrågor eller EU-regler.

Statistik
Föreningen sammanställer försäljningsstatistik för många av produkterna som medlemmarna säljer. Givetvis följer vi de regler som finns inom EU för vad som får redovisas. Enskilda företags uppgifter delges aldrig.

Reklamationsråd
Tillsammans med kundorganisationerna LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) respektive ME (Maskinentreprenörerna), har ML skapat reklamationsråd dit medlemsföretagen och deras kunder kan vända sig för att få en eventuell tvist opartiskt prövad. Jämfört med att vända sig till allmän domstol eller skiljenämnd, är det mycket kostnadseffektivt och tidssparande att få sin tvist prövad i Reklamationsrådet. Ledamöterna i rådet har mycket god branschkunskap, vilket borgar för en korrekt och rättvis bedömning av ärendet. 

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om reklamationsråden.

Läs mer om Reklamationsrådet Lantbruksmaskiner. Kontakta utredaren Anders Björk (reklamationsradet.lantbruk@telia.com)

Läs mer om Reklamationsrådet Mobila Arbetsmaskiner. Kontakta utredaren Leif Holmquist (leifholmquist59@gmail.com)

Följdskadeförsäkring

Inom sektion Lantbruk finns en unik följdskadeförsäkring. Har kunden köpt en produkt av en medlem i ML sektion lantbruk kan han få ersättning för produktionsbortfall eller annan indirekt skada. Normalt får man inte ersättning för indirekta skador, men genom denna unika försäkring har kunder till medlemsföretag i ML sektion Lantbruk alltså möjlighet till detta!

De kriterer som ska vara uppfyllda för att försäkringen ska komma i fråga är bl.a.:
- Produkten ska vara såld av en medlem i ML-lantbruk på avtalet Lantbruk 16
- Det ska vara en ny lantbruksmaskin eller anläggning med garanti
- Följdskadan och felet på produkten ska ha inträffat inom 18 månader från leverans

Reklamationsrådet för sektion Lantbruk reder tillsammans med försäkringsbolaget Trygg Hansa ut om ersättning kan betalas ut genom försäkringen. För fullständiga villkor kontakta oss på ML.

Internationellt

MaskinLeverantörerna träffar regelbundet de övriga nordiska branschorganisationerna för att diskutera gemensamma frågor och dra lärdom av varandras idéer och kunskaper i branschen.

MaskinLeverantörernas sektion lantbruk är medlem i den internationella branschorganisationen CLIMMAR, en paraplyorganisation för europeiska organisationer för återförsäljare av lantbruksmaskiner. CLIMMAR är ett viktigt nätverk för utbyte av idéer och gemensamma frågor inom lantbrukssektorn i Europa. CLIMMAR arbetar bl.a. med lobbying på EU-nivå, sammanställning av försäljningsstatistik för de olika medlemsländerna och att göra branschen mer attraktiv för unga mekaniker, vilket det är stor brist på i hela Europa. www.climmar.com  Här kan du ladda ner CLIMMARs årliga magasin. CLIMMAR 2018

 

Dataskydd

MaskinLeverantörerna värnar om den personliga integriteten. Denna dataskyddspolicy förklarar hur ML samlar in och använder personuppgifter: Dataskyddspolicy