Om Avgasregler

Motorer - Uppdaterade Flexibilitetssystemet dröjer

Som bekant föreslogs under 2010 en ändring av direktiv 97/68/EG med utökade flexibilitetsvolymer beträffande motorer för klass III B. Förslaget innebar mycket kortfattat att man ökar den tillåtna leveransen av motorer med lägre avgasklassning från 20% till 50% av årsförsäljningen, gällande fram till 31 december 2013.

I dagsläget har EU Parlamentet ännu inte enats om detta förslag och sannolikt kommer förslaget om utökad flexibilitet för steg III A kontra steg III B motorer aldrig att fattas. Följaktligen gäller de tidigare kraven i direktivet 97/68/EG beträffande motorers avgasrening (SFS 1998:1709).