Nytt om SBF 127 - brandskyddsregler

Brandskyddsföreningen håller som bäst på att revidera SBF 127 - Regler för brandskydd på arbetsfordon.  Om ni har synpunkter på nuvarande regler samt förslag på ändringar, tar Brandskyddsföreningen emot era synpunkter. Se bifogade dokument för mer info. 

Infoblad SBF127

Revideringsblad SBF127