Nya reparationsvillkor

MaskinLeverantörerna lanserar nu nya reparationsvillkor för branschen.

Villkoren ”Reparation 11” är framtagna tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Maskinentreprenörerna (ME) och reglerar vad som gäller vid service eller reparationer.
Eftersom det inte finns någon motsvarighet till konsumenttjänstlagen för tjänster mellan näringsidkare, är det extra viktigt att man anger vilket avtal som gäller.

ML rekommenderar alla sina medlemsföretag att från och med den 1 februari 2012 använda Reparation 11.

 

Här kan man ladda ner Reparation 11.