Nya maskinförordningen

Pressmeddelande den 15 december 2022 från EU-kommissionen

EU-kommissionen välkomnar den politiska överenskommelsen mellan Europaparlamentet och Europeiska unionens råd om en ny maskinförordning. Genom den nya förordningen revideras det gamla maskindirektivet, och reglerna anpassas till nya risker och problem med ny teknik för maskinprodukter, så att maskinerna kan användas säkert.

Vad händer nu?

Europaparlamentet och rådet väntas nu formellt anta den nya maskinförordningen. Förordningen träder i kraft tjugo dagar efter att den publiceras i Europeiska unionens officiella tidning. Den börjar tillämpas 42 månader efter den dag då den träder i kraft.

Läs mer i pressmeddelandet här: Nya regler för säkra maskiner och robotar (europa.eu)