Nya lagar årsskiftet 2021/22

I samband med årsskiftet 2021 - 2022 träder ett antal nya lagar och förordningar i kraft. 

Regeringskansliet har sammanställt en publikation över de nya regelverken. Viktigare lagar och förordningar 2021-2022

Ett urval av de nya reglerna är: 

Offentliga upphandlingar - ett förenklat och mer flexibelt regelverk för upphandlingar under tröskelvärden.

Reklamskatt - avskaffas från 1 jan 2022

Cykelförmån -  skattelättnad för cykelförmån införs

Klimatdeklaration - krav införs på nya byggnader

Straffansvar för ringa nedkräpning - straffbart med böter på 800kr om man skräpar ner (t.ex. fimpar, tuggummi, papper)

Höjt inkomsttak i sjukförsäkringen - höjs till 10 prisbasbelopp

Studiestöd - möjlighet att få studiestöd upp till 60 års ålder

Statsbidrag för utbildning av lärare i yrkesämnen - möjligheterna till detta utökas