Nya lagar årsskiftet 2020/21

Vid årsskiftet 2020/2021 trädde en del nya lagar och förordningar i kraft. Nedan listas ett urval av dem, hela listan hittar man på Regeringens hemsida: viktigare-lagar-och-forordningar-infor-arsskiftet-2020_2021.pdf (regeringen.se)

 • Rutavdrag utvidgas till fler tjänster. Taket för avdrag höjs till 75 000 kronor.
 • Räntan slopas på uppskjuten beskattning av vinst vid bostadsförsäljning
 • Skattereduktion för förvärvsinkomster på upp till 1 500 kronor införs under 2021
 • Skattereduktion införs för gröna investeringar. Ersätter bland annat solcellsstödet.
 • Statligt stöd till vissa miljöfordon för att främja introduktionen av miljöfordon på marknaden 
 • Skatteklyftan mellan pensionärer och förvärvsarbetande tas bort
 • Nya regler för registrering av drönaroperatörer
 • Fordon med obetalda p-avgifter på över 5 000 kronor ska få användningsförbud
 • Nya regler för hur man beräknar böter för överlast på fordon
 • Kraven sänks för att vapenbrott ska bedömas var synnerligen grovt och maxstraffet höjs till sju år
 • Passavgiften höjs från 350 till 400 kronor
 • Unga brottslingar ska kunna dömas till rörelseinskränkningar med fotboja
 • Obetalda böter ska lättare kunna omvandlas till fängelse
 • Tv-avgiften sänks med 67 kronor per person och år
 • Lättnaden av arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen förlängs i två år
 • De tillfälligt höjda ersättningsnivåerna i a-kassan förlängs med två år
 • Studielånet för vuxna som tidigare haft jobb kan höjas med tillägg på 1000 kr per månad.