Nya lagar årsskiftet 2019/2020

Vid årsskiftet 2019-2020 trädde en rad nya lagar och förordningar i kraft.

Nedan hittar ni ett urval av dessa. En utförligare lista kan man hitta på Regeringskansliets hemsida.

  • Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 68 år
  • Ändrad åldersgräns för inkomstgrundad pension (höjs från 61 till 62 år)
  • Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag (lägsta tillåtna aktiekapitalet sänks från 50 000 kr till 25 000 kr)
  • Värnskatten avskaffas
  • Sänkt koldioxid- och energiskatt på bensin och diesel
  • Ny beräkning av fordonsskatten på nya bilar
  • Utökad rätt till kameraövervakning för myndigheter
  • FN:s barnkonvention blir svensk lag