Nya lagar juli 2019

Vid halvårsskiftet 2019 trädde en del nya lagar och förordningar i kraft. Här nedan är ett urval av dessa.
Ni hittar en utförligare lista som Regeringskansliet har sammanställt här

Arbete och företagande

- Arbetsgivaravgiften för unga sänks
- Löneskatten för personer över 65 år avskaffas
- Den tillfälligt sänkta arbetsgivaravgiften för den först anställda förlängs från 12 till 24 månader
- Skattereglerna ändras för att förenkla överlämning av företag till närstående
- Statligt stöd till lantbrukare som drabbades av fjolårets torka
- Nya insolvensregister införs

Trafik och fordon

- Vägavgift för vissa tunga fordon höjs och anpassas till miljökrav
- 15 års gräns för framförande av vattenskoter

Övrigt

- Taket för rutavdrag blir dubbelt så högt (50 000kr/år), gäller för hela 2019.
- Ändring av vilka tillbehör som tillåts vid vildsvinsjakt
- Rökförbud på uteserveringar och vid entréer etc.