Nya lagar 2023

Vid årsskiftet trädde en del nya lagar och förordningar i kraft. Nedan hittar ni ett urval av de viktigare förändringarna. 

  • Schablonbeloppet för arbetsresor med egen bil höjs från 18,50 kr till 25kr per mil.
  • Anställda har rätt att jobba kvar tills man fyller 69 år
  • Personer över 65 år som arbetar får sänkt skatt
  • Lägsta åldern för att ta ut inkomstgrundad pension höjs från 62 till 63 år, lägsta åldern för garantipension höjs från 65 till 66 år
  • Räntan på studielån blir 0,59 %
  • Skatten på alkohol och tobak höjs
  • Katter måste registreras i Jordbruksverkets register
  • TV- och radioavgiften sänks till max 1300kr/person/år
  • Nya regler för vad vad som räller vid ombyggnad och renovering i bostadsrätter.

Regeringskansliet har sammanställt ett informationsmaterial som hittas här: 
Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2022/2023