Nya lagar 2014/2015

Vid årsskiftet 2014/15 trädde en hel del nya lagar och förordningar i kraft. 

Här är några av de viktigare förändringarna:

  • Höjd fordonsskatt. Utsläppsnivån för när den koldioxidbaserade fordonsskatten börjar tas ut sänks för personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar.

  • Trängselskatt även för utländska bilar

  • Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande. Avdragsrätten sänks från 12 000 kr till 1 800 kr per år.

  • Resenärers rättigheter stärks. Tydligare regler och bättre rätt till ersättning för resenärer vid förseningar.

  • Bättre konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning. Näringsidkaren måste informera konsumenten om att ett tidsbestämt avtal förlängs om konsumenten inte säger upp det.

  • Tillfälligt stöd efter skogsbranden i Västmanland. Skogsstyrelsen får lämna stöd till fastighetsägare för upparbetning av brandskadat virke för energiproduktion.

  • Tydligare prisuppgifter vid taxiresor. Taxibolag som har ett jämförpris över 500 kr för den aktuella taxiresan ska upplysa resenären om priset när hen beställer sin resa.

  • Påställningsavgiften för fordon tas bort.

  • Ersättning för höga sjuklönekostnader. Man inför en ny ersättning för en arbetsgivare som har höga sjuklönekostnader. Den ska ersätta det nuvarande högkostnadsskyddet för sjuklönekostnader.

  • Högre krav på fristående skolor som vill starta ny utbildning. Krav på att en fristående skola måste samråda med den kommun som skolan ligger i, innan en godkänd utbildning startar.

Ladda ner regeringskansliets broschyr med alla nya lagar och förordningar som trädde i kraft vid årsskiftet här.