Nya lagar 1 juli 2021

Vid halvårsskiftet 2021 trädde en del nya lagar och förordningar i kraft. Nedan ett urval av dessa: 
 

  • Riktlinjerna för pensionsåldern höjs till 67 år från 2027.
  • Justerad beräkning av bilförmån 
  • Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställde
  • Krav på förarbevis för vattenskoter (gäller från 1 maj 2022)
  • Slopad skatt för egenproducerad el (t.ex. solpaneler)
  • Förlängd giltighet av yrkeskompetensbevis
  • Effektivisering av konkurshanteringen
  • Utsläppsgränsen skärps och bonusbeloppet höjs för klimatbonusbila

Alla viktigare lagar & förordningar hittar ni på Regeringens hemsida här.