Nya besiktningsregler 2018

Den 20 maj 2018 börjar nya besiktningsregler att gälla. Reglerna är en anpassning till EU-lagstiftningen.

När de nya besiktningsreglerna börjar gälla slopas de fasta besiktningsperioderna, som baseras på sista siffran i registreringsnumret. Det nya datumet för "besikta senast" beräknas på när du senast besiktade fordonet.

För personbil gäller: 36-24-14 månader
(=besikta första gången inom 36 månader från den månad då fordonet togs i trafik första gången, andra gången inom 24 månader från första besiktningen, därefter inom 14 månader från föregående besiktning)

För Motorredskap klass 1: 48-24-24 månader
För Tunga fordon (> 3 500 kg): var 12:e månad
För motorcyklar och bildragna släp (<3500kg): 48-24-24 månader
För A traktor och traktor b: 48-24-24 månader

-------------------------------------------

Följande fordon undantas från kravet på periodisk kontrollbesiktning om de har gått igenom en godkänd kontrollbesiktning under de senaste 24 månaderna när undantaget ska börja gälla:

- Personbil, lastbil, buss, motorredskap klass I, A-traktor och EPA-traktor som är 50 år eller äldre.
- Släpvagnar som är 50 år eller äldre och som dras av personbil, lastbil, buss, motorredskap klass I, A-traktor eller Epa-traktor.
- Motorcyklar som är 40 år eller äldre.

Mer information hittar ni här: Nya besiktningsregler samt på Transportstyrelsens hemsida.

 

2018-01-23