Ny utgåva av elektroniskt stöldskydd

Rekommendation 2017:01, Elektroniskt stöldskydd för traktorer, terrängfordon och motorredskap, har utkommit i ny utgåva. Rekommendation 2017:01 utgåva 2 ersätter rekommendation 2017:01.

Ändringar i 2017:01 utgåva 2:
-      Hänvisning till EU-direktiv i stället för till TFF-norm.
-      Höjt nyvärde på undantagna traktorer och terrängfordon.
-      Beskrivande text avseende aktivering/deaktivering av stöldskyddet.

Se rekommendationen här.

Frågor rörande rekommendationen kan ställas till försäkringsbolagens kontaktpersoner. Kontakta oss för kontaktuppgifter till försäkringsbolagen.