ML - ny adress

Från den 1 september 2022 hittar ni MaskinLeverantörernas kansli på Drottninggatan 32 i Stockholm.

Vår nya post- och besöksadress är:

MaskinLeverantörerna
c/o iOffice
Drottninggatan 32
111 51 Stockholm