Klimatpremie för arbetsmaskiner

Hösten 2020 infördes en ny förordning (2020:750) om statligt stöd till vissa miljöfordon.
Lagens syfte är att snabba på elektrifieringen och omställningen till fossilfria lastbilar, bussar och arbetsmaskiner. 
Ursprungligen var det endast eldrivna arbetsmaskiner (dvs. motorredskap eller traktorer) med en nettoeffekt på över 75kW som omfattades. Den 16 december 2021 meddelade Regeringen att lagen ändras så att effektgränsen sänks till 15kW och även arbetsmaskiner som drivs av gas eller etanol inkluderas. (ändringarna träder i kraft den 18 januari 2022). Tio miljoner kronor är avsatt i regeringens budget för 2022 för detta stöd till miljöarbetsmaskiner. 

Som mest kan den sökande få 20 procent av miljöfordonets inköpspris i bidrag. Ansökan görs av den som ska köpa maskinen i fråga och måste göras innan maskinen beställs.

Mer information hittar ni på Energimyndighetens hemsida: Klimatpremie

 Förordningen hittar ni här: Förordning (2020:750) om statligt stöd till vissa miljöfordon

Regeringens pressmeddelande från den 16 december 2021 om ändringarna hittar ni här: Fler fordon och arbetsmaskiner ska omfattas av regeringens klimatpremie - Regeringen.se

 

Publicerat 17 december 2021