QMT - Qualified Machine Technician

Bristen på servicetekniker är väldigt stor i hela landet. För att få fler unga att välja vår bransch har MaskinLeverantörerna ett samarbete - QMT (Qualified Machine Technician) - med utvalda gymnasieskolor som erbjuder maskinmekanikerutbildning.

De skolor som ML idag samarbetar med är Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå, Bråvallagymnasiet i Norrköping, Furuhedsskolan i Kalix, Lindeskolan i Lindesberg, Luspengymnasiet i Storuman, Nifsarpsskolan i Eksjö, Nyköpings gymnasium i Nyköping, Peder Skrivares gymnasium i Varberg, Uddevalla gymnasieskola i Uddevalla, Vänergymnasiet i Mariestad, Wendesgymnasiet i Kristianstad och Ystad Gymnasium i Ystad.


 

Skolorna stöds bl.a. genom att lärarna hålls uppdaterade i ny teknik och erbjuds att delta i fortbildningskurser. Företagen ställer modern utrustning till förfogande och skolorna får tillgång till aktuella manualer. Eleverna får bl.a. sommarjobb och utlandspraktik under studietiden och möjlighet till utökade studiekurser i kärnämnen. Godkända QMT-elever erbjuds efter att de har klarat sin yrkesexamen, bl.a. ett års anställning i något av medlemsföretagen.

Läs mer om QMT samarbetet på www.qmt.se .

QMT finns också på Facebook och Instagram

 

_______________________________________________________________________________
 

Utvecklingscentrum för servicetekniker

MaskinLeverantörerna stöttar yrkeshögskolan i Ljungby, som utbildar fältservicetekniker. 

Inträdeskraven är avslutad 3-årig gymnasieutbildning eller motsvarande meriter genom arbetslivserfarenhet. Eleverna får fördjupade kunskaper i bland annat maskinteknik, ellära, elektronik, digitalteknik och multiplexteknik.
Praktiska delar som svetsning blandas med materialkunskap och IT-hjälpmedel för felsökning.

I utbildningen ingår också truckförarutbildning. 

Varje termin gör eleverna sex veckors LIA (Lärande i Arbete) på ett företag i branschen. 

läs mer om utbildningen på www.servicetekniker.se 

En uppdaterad yrkesnomenklatur för yrkesrollen Fältservicetekniker mobila arbetsmaskiner finner du här.