QMT - Qualified Machine Technician

Bristen på servicetekniker är väldigt stor i hela landet. För att få fler unga att välja vår bransch har MaskinLeverantörerna ett samarbete - QMT (Qualified Machine Technician) - med utvalda gymnasieskolor som erbjuder maskinmekanikerutbildning.

De skolor som ML idag samarbetar med är Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå, Bråvallagymnasiet i Norrköping, Furuhedsskolan i Kalix, Lindeskolan i Lindesberg, Luspengymnasiet i Storuman, Nifsarpsskolan i Eksjö, Nyköpings gymnasium i Nyköping, Peder Skrivares gymnasium i Varberg, Uddevalla gymnasieskola i Uddevalla, Vänergymnasiet i Mariestad, Wendesgymnasiet i Kristianstad och Ystad Gymnasium i Ystad.


 

Skolorna stöds bl.a. genom att lärarna hålls uppdaterade i ny teknik och erbjuds att delta i fortbildningskurser. Företagen ställer modern utrustning till förfogande och skolorna får tillgång till aktuella manualer. Eleverna får bl.a. sommarjobb och utlandspraktik under studietiden och möjlighet till utökade studiekurser i kärnämnen. Godkända QMT-elever erbjuds efter att de har klarat sin yrkesexamen, bl.a. ett års anställning i något av medlemsföretagen.

Läs mer om QMT samarbetet på www.qmt.se .

QMT finns också på Facebook och Instagram

 

_______________________________________________________________________________
 

Utvecklingscentrum för servicetekniker

MaskinLeverantörerna stöttar yrkeshögskolan i Ljungby, som utbildar fältservicetekniker. 

Inträdeskraven är avslutad 3-årig gymnasieutbildning eller motsvarande meriter genom arbetslivserfarenhet. Eleverna får fördjupade kunskaper i bland annat maskinteknik, ellära, elektronik, digitalteknik och multiplexteknik.
Praktiska delar som svetsning blandas med materialkunskap och IT-hjälpmedel för felsökning.

I utbildningen ingår också truckförarutbildning. 

Varje termin gör eleverna sex veckors LIA (Lärande i Arbete) på ett företag i branschen. 

läs mer om utbildningen på www.servicetekniker.se 

En uppdaterad yrkesnomenklatur för yrkesrollen Fältservicetekniker mobila arbetsmaskiner finner du här.

 

Yrkeshögskolan i Skellefteå - Tekniker tunga maskiner

I Skellefteå finns Sveriges enda yrkesutbildning för tekniker tunga maskiner - speciellt inriktad på fordon och maskiner inom gruv- och anläggningsbranschen.
Utbildningen är på 300 yrkeshögskolepoäng, motsvarande 1,5 år, och är delvis skol- och företagsförlagd.
Gruv- och anläggningsbranschen är i stort behov av nyrekrytering och kunnig personal, arbetsmarknaden har goda framtidsutsikter för tekniker till dessa avancerade fordon och maskiner.

Campus Skellefteå erbjuder en utmärkt studiemiljö och har bostadsgaranti för dig som vill hyra en studentbostad.

Läs mer på: http://www.skelleftea.se/yrkeshogskolan