Information med anledning av coronaviruspandemin

Liksom för många andra företag och organisationer är spridningen av coronaviruset en relevant fråga för oss och vi övervakar situationen och lokala föreskrifter.

Hälsa och säkerhet för våra medlemsföretag, deras personal, befintliga och potentiella kunder är av högsta prioritet för MaskinLeverantörerna. Därför vill vi på detta sätt informera om åtgärder som bör vidtas vid eventuella maskinvisningar, öppna hus och dylikt den närmaste tiden.

Folkhälsomyndigheten och regeringen beslöt den 11 mars 2020 att inga allmänna sammankomster med fler än 500 personer får hållas i Sverige. Den 27 mars sänktes gränsen till 50 personer. Den 16 november 2020 skärptes reglerna ytterligare till att allmänna sammankomster på mer än 8 personer förbjuds. 

MaskinLeverantörerna rekommenderar medlemsföretagen att tillsvidare ha digitala visningar eller andra digitala möten med era nuvarande och framtida kunder. 

 

För mer information vänligen håll er uppdaterade på Folkhälsomyndigheten webbsida www.folkhalsomyndigheten.se

Observera också information och rekommendationer för åtgärder som kommer från https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset