Information med anledning av Coronavirus (covid-19)

Liksom för många andra företag och organisationer är spridningen av coronavirus (covid-19) en relevant fråga för oss och vi övervakar situationen och lokala föreskrifter.

Hälsa och säkerhet för våra medlemsföretag, deras personal, befintliga och potentiella kunder är av högsta prioritet för MaskinLeverantörerna. Därför vill vi på detta sätt informera om åtgärder som bör vidtas vid eventuella maskinvisningar, öppna hus och dylikt den närmaste tiden.

Folkhälsomyndigheten och regeringen beslöt den 11 mars 2020 att inga allmänna sammankomster med fler än 500 personer får hållas i Sverige. Den 27 mars skärptes reglerna ytterligare till att omfatta förbud mot sammankomster med fler än 50 personer.
För medlemsföretag som har planerat att ha visningar den närmaste tiden innebär detta att ni, om ni trots allt väljer att genomföra visningen, inte får ha fler än 50 personer samlade vid samma tillfälle. Överväg om ni istället kan ha digitala visningar eller andra alternativ. 

Se till att hålla en hög nivå av hygien på allmänna ytor såsom kontaktytor, handtag och toaletter.

Om någon visar tecken på sjukdom som feber, halsont eller hosta, uppmana personen att omedelbart bege sig hem och vidta nödvändiga åtgärder för att minska risken för spridning av smitta.

För mer information vänligen håll er uppdaterade på Folkhälsomyndigheten webbsida www.folkhalsomyndigheten.se

Observera också information och rekommendationer för åtgärder som kommer från https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset