Färdskrivare för traktor b

Traktor b (50km/h traktor) omfattas av reglerna för färdskrivare och kör- och vilotider.

En färdskrivare ska vara installerad och användas på traktor b om:

• Traktorn används för transport på väg, om fordonets högsta tillåtna vikt (inklusive eventuell släpvagn) överstiger 3,5 ton.

Undantag från kravet på färdskrivare för traktor b om den används i jordbruks‑ och skogsbruksverksamhet, inom en radie av 100 km från den plats där företaget som äger, hyr eller leasar fordonet är beläget.

Snöröjning/sandning av vägar räknas som ”underhåll av vägar” och är också undantaget reglerna.

Provkörning på väg i samband med reparation eller service av en traktor som har färdskrivare är också undantaget reglerna.

Körning som inte omfattas av något undantag, samt körning inom jord-/skogsbruksverksamhet längre bort än 100km från ”gården” kräver att färdskrivare finns och används och att man tillämpar kör- och vilotidsreglerna.

Detta oavsett om traktorn är lastad eller inte utan räcker det med att köra traktorn (b) som sådan för att den ska omfattas av kör- och vilotids samt färdskrivarreglerna.

Hänvisningar till lagtexten hittar ni här: Färdskrivare - traktor b - Regler

2018-03-12