Elmia Lantbruk Innovation Award 2020

Anmälan till Elmia Lantbruks Innovation Award 2020 är nu öppen! Utmärkelsen lyfter ny och innovativ teknik inom jordbruk och animalieproduktion. De produkter som får utmärkelsen anses vara så intressanta att de bidrar till att utveckla det svenska lantbruket.

Har du som utställare någon nyhet som du vill anmäla till Innovation Award 2020, klicka på länken nedan och skicka in ditt bidrag till Elmia senast den 28 februari 2020.  Mer info om utmärkelsen finns också på länken. 

https://www.elmia.se/Lantbruk/elmia-lantbruk-innovation-award/