Avfallsdirektivet - inrapportering till SCIP-databas

Från och med den 5 januari 2021 måste tillverkare, importörer och distributörer av varor anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen i sina varor till den så kallade SCIP-databasen hos den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA. 

Kemikalieinspektionen har tagit fram en tydlig instruktion med information om vilka som omfattas, hur detta går till och vilka ämnen som berörs:  Kort om anmälan av ämnen i varor till SCIP-databasen - Kemikalieinspektionen

Lista på vilka ämnen som omfattas är: Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande - ECHA (europa.eu)